Healing

Healing er en eldgammel behandlingsform, og det finnes mange forskjellige former for healing. Jeg driver med reconnectiv healing og sjele-healing. I tillegg til mine medfødte evner har jeg blant annet utviklet meg hos Eric Pearl.

Å heale betyr å helbrede og skape balanse ved hjelp av energi, å bringe mennesket i kontakt med helheten sin fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. Healing kan brukes til mange ting. Det er ikke bare syke mennesker eller mennesker med ubalanser som kan ha nytte av healing, men også friske og velfungerende mennesker kan bruke healing i forbindelse med selvutvikling.

Den følelsesmessige tilstanden betyr mye for det fysiske velbefinnende. Den energien som tilføres under healingen, kan også brukes til å fremme positive sider og kreative egenskaper.

Et ubalansert område?

Når et område hos en person er i ubalanse, betyr det at det er en blokkering i et energifelt, at energien ikke flyter fritt, men langsomt eller kanskje nesten er gått i stå. Det kan det være fysiske årsaker til som f.eks. operasjoner, slag, smerter, sykdommer eller lignende.

Men en blokkering kan også ha en psykisk årsak, en problematisk oppvekst, uhensiktsmessige restriksjoner, sjokk, traumer, følelsen av forlatthet eller stress er alle typiske påvirkninger som kan gi blokkeringer.

Jo flere blokkeringer et menneske har, jo vanskeligere vil livet være for den personen som har blokkeringene. Det vil være viktig å få satt lys på de områdene som er i ubalanse eller få gjort problemet synlig slik at de vanskelighetene som er, kan bearbeides, så energien igjen kan flyte fritt og personen .

Pris: kr. 600 (45 min)

(Ved flere behandlinger reduseres timeprisen.)

Book time her eller kontakt meg her for ytterligere info.